MÜŞTERİ İADE İPTAL – soul spiritz

İPTAL, İADE VE DEĞİŞİM

İptal ve İade Şartları

GENEL:

1. Kullanmakta gelen web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, boyutu sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabil etmiş sayılırsınız.
2. Alıcılar, 29188 (RG:27.11.2014/) satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo kiralamak alıcılar tarafından ödenecektir.
4. Satın alınan bir ürün onu, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 iş günü içinde de toplam bedel Alıcı'ya iade edilmek zorundadır.

SATEN ALINAN, AKTARILAN ETKİLER ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ ISE:

7. Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTİNİN YETKİSİZ KULLANIMI ILE YAPİLAN ALİŞVERİŞLER:

8. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz 152 tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ıse, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 iş günü içerisinde nakliye gideri SATİCİ'ya ait olacak şekilde SATİCİ'ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9. Satıcı’ nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı'ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış İMKB iptalinden itibaren 14 iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış İMKB ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALİCİNİN ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabil edilecektir. ALİCİ , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

11. ALİCİ; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 iş günü (on dört) gün içerisinde, SATİCİ'ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. SATİCİNİN CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPİLACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET
ADİ/UNVANİ: RİF-SA TEKSTİL SAN TİC LTD ŞTİ
ADRES: MALTEPE MAH. SERÇEKALE SOK. METEHAN İŞ MERKEZİ NO: 9 KAT 5 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
Contact@soulspiritz.com E-POSTA:
TEL: 212 482 18 65

CAYMA HAKKİNİN SÜRESİ:

13. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 iş günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALİCİYA’ ya aittir.
15. Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günü (ondört) süre içinde SATİCİ' ya iadeli taahhütlü posta, veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması olması şarttır faks.

CAYMA HAKKİNİN KULLANIMI:

16. 3. kişiye veya ALİCİ’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASİ kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
17. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARİ:

18. SATİCİ, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 15 iş günü süre içerisinde toplam bedeli ve ALİCİ'yı borç altına sokan belgeleri ALİCİ’ ya iade etmek ve 15 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19. ALİCİ’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALİCİ kusuru oranında SATİCİ’ nın önler i mesel, tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALİCİ sorumlu değildir.
20. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATİCİ tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
21. Ürünün ambalajında herhangi bir deforme olmaksızın, ürünün etiketi kopmamış, dış ortamda denenmemiş şekilde olması durumunda üründe iade ve değişim yapılabilir. (Kargo bantları, yırtıklar, bozulma, kırılma vb) Üründe deforme, koku, ambalajında deforme.durumlarında ürün iadesi ve değişimi kabil edilemez.

CAYMA HAKKİ KULLANİLAMAYACAK ÜRÜNLER:

21. ALİCİ’ nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya evlat kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALİCİ'ya teslim edilmesinin ardından ALİCİ tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22. * 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri esas alınarak kozmetik ve kişisel bakım ürünleri (tüm ürünlerinde içlik) iç giyim ürünleri, mayo, bikini ürünlerinde herhangi bir iade ve değişim yapılamamaktadır.

TEMERRÜT HALI VE HUKUKİ SONUÇLARİ

23. ALİCİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart autore banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALİCİ ödül talep edebilir ve ona koşulda ALİCİ olan borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALİCİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATİCİ da uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabil eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

24. Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak İş bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
25. www.soulspiritz.com üzerinden kredi kartlarınız ıle onu türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

    Language
    English
    Open drop down
    Turkish
    Turkish